AĞRI BAROSU 20. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA
Tarih: 3.10.2016| Okunma Sayısı: 1150

SAYI              :2016/

KONU           :GENEL KURUL TOPLANTISI HK.

 

 

                                  

 

                                   Ağrı Barosunun 2016 Yılı Olağan Genel Kurulu aşağıda yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 08.10.2016 günü saat 09:30 ‘da Erzurum Caddesi,  Ağrı Kültür ve Kongre Merkezi Konferans Salonunda  yapılacaktır.  

                                   Gündemdeki konular tartışılıp bittikten sonra aynı gün seçim yapılacaktır.

                                 Çoğunluk sağlanamadığı takdirde aynı gündemi görüşmek ve seçimleri yapmak üzere , aynı yerde 15.10.2016 günü saat 09:30’da toplanacaktır.

                                   1136 Sayılı Avukatlık Yasasının 86. Maddesi gereğince toplantıya katılmak zorunludur.

                                   Bilgilerinize sunulur. Saygılarımla.

 

                                                                                                   AĞRI BAROSU BAŞKANI

                                                                                                       AVUKAT ALİ ARTUK

 

 

 

 

TOPLANTI GÜNDEMİ

1-      Açılış, saygı duruşu ve divanın oluşturulması,

2-      Yönetim kurulu raporu, Mali rapor ve Denetçi raporlarının sunulması.

3-      Raporlar üzerinde tartışmalar ve Aklama

4-      Taslak Bütçenin sunulması ve onanması

5-      Yeni dönem keseneklerin saptanması

6-      Baro başkan adaylarının konuşması

7-      Dilek ve öneriler ile kapanış

 

 

SEÇİM GÜNDEMİ ( AYNI GÜN )

1-      Başkan Seçimi

2-      Baro Yönetim Kuruluna sekiz asil, sekiz yedek üyenin seçimi,

3-      Baro Disiplin Kuruluna üç asil, üç yedek üyenin seçimi,

4-      Baro Denetçiliğine üç asil, üç yedek üyenin seçimi,

5-      Türkiye Barolar Birliği Delegeliğine iki asil, iki yedek üyenin seçimi,

 

                                                                                                         

16.12.2018
AV. MEHMET SALİH AYDIN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.