5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ ÇERÇEVESİNDE 06.04.2018 TARİHİNDE ALAÇATI CAFE’DE AVUKATLAR GÜNÜ PROGRAMINA MESLEKTAŞLARIMIZIN KATILIMI İLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
Tarih: 9.04.2018| Okunma Sayısı: 1806

5 Nisan Avukatlar Günü Çerçevesinde 06.04.2018 Tarihinde Alaçatı Cafe’de Avukatlar Günü programına meslektaşlarımızın katılımı ile gerçekleştirildi.

 

 

 

 

Değerli Meslektaşlarım

Şahsım ve Ağrı Barosu Yönetim Kurulu adına hepinizi saygı ile selamlıyorum. 1958 yılından bu yana her 5 Nisan tarihi “Avukatlar Günü” olarak kutlanmaktadır. Yargının en önemli unsuru olan savunmanın bu anlamlı gününde bir arada bulunmamız ziyadesiyle anlamlıdır. Bu vesile ile “5 Nisan Avukatlar Gününüzü” en içten dileklerim ile kutluyorum.

Haklının ve ezilenin yanında dimdik ayakta duran ve tüm gücünü kullanan, hukuk sistemimizin vazgeçilmez unsurlarından savunma sorumluluğuyla yükümlü avukatlarımız, vatandaş-devlet ilişkilerinin çağdaş çerçevede yürümesi acısından önemli bir görev yürütmektedirler. Bu temelde bireysel hak ve özgürlüklerin hukuk zemininde doğru ve adaletli bir şekilde kullanılmasında avukatlık mesleğinin vazgeçilmez bir yeri vardır.

 

Ülkemizde ve bölgemizde,  savunma örgütünün son süreç ile birlikte ve birçok faktörün de  etkisiyle hak ettiği itibarı ve konumu yakalayamadığı, iktidar elitlerinin ve yargının diğer saç ayaklarının avukatlara yönelik bakış açısının çok sorunlu olduğu, bu süreçlerde savunma üzerinde baskının giderek arttığı, soruşturma dosyalarının “demoklesin kılıcı” gibi avukatların üzerinde sallanmaya başlandığı, basit iddialar karşısında derhal soruşturma ve kovuşturmalara maruz kaldığı ve hatta tutuklandığı gerçekliği ile karşı karşıya kaldığımızı ifade etmek isterim.

Avukatlık Kanunu’nun 1. maddesinde yer alan ve savunmanın bağımsızlığı ile avukatlık mesleğinin niteliğine vurgu yapan Avukat, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder” şeklindeki düzenlemeye rağmen, mesleğin doğasından kaynaklanan haklarımızı kullanırken bir takım zorluklarla karşı karşıya kalabilmekteyiz.  Bu demokratik evrimini tamamlayamamış ülkelerin genel bir sorundur. Ancak bu sorun; demokratik hukuk düzeninin gerekliliğine inanmış, muhalif ve itiraz eden kimliği ile birlikte mevzuat ilkelerini vicdan süzgecinden geçirmek sureti ile mağdur ve mazlumun yanında yer almayı ilke edinmiş cesur hukukçuların direnişi ve varlığı ile çözülebilir kanaatindeyim.  

Değerli Meslektaşlarım

Cumhuriyetin ilanı ile yaşıt temel toplumsal ve siyasal sorunlarımız mevcuttur. Toplumumuzun tüm dinamiklerini ve renklerini etkileyen toplamsal ve siyasal sorunlar sarmalında ancak şiddetten arınmış yol ve yöntemlerle kurtulmamız gerektiğine olan inancımı Ağrı Barosu olarak her ortamda dile getirdik ve getirmeye devam edeceğiz.

Kendi öz dinamikleri ile sorunlarına yaklaşan ve bu sorunları dünya pratiklerine de bakarak çözen devletler demokratik süreçlerini en güzel şekilde tamamlayabildikleri gibi; daha demokratik ve daha özgürlükçü bir zeminde mutlu bir yaşamı hayata geçirebilir. Dilin, inancın, mezhebin, etnik aidiyetin ölümcül birer kimlik olmadığı bir dünya özlemi ile hepinizin avukatlar gününü tekraren kutluyorum.

 

AĞRI BARO BAŞKANI

AV.ALİ ARTUK

 

17.07.2019
AV. MEHMET SALİH AYDIN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.