2011-2012 YILI ADLİ YIL AÇILIŞ KONUŞMASI
Tarih: 5.09.2011 23:00:00| Okunma Sayısı: 4660

 
 
 
 

Sayın Valim

Sayın Başsavcı,

Sayın Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Sayın Belediye Başkanım

Sayın Meslektaşlarım,

Sayın Hakimler ve Cumhuriyet Savcıları,

Çok değerli, Adliyelerin ve büroların emektar personeli                

 

Etkinliğimize katılım sağlayan saygıdeğer misafirler

 

 

Ağrı Barosu ve kendi adıma sizi saygı ile selamlıyor, 2011-2012 Adli Yılının, ülkemize, yargıya ve hukukun üstünlüğüne yararlı olmasını diliyorum.

Yeni Yargı Yılı’nın açılışı nedeniyle düzenlenen bu törende, Ağrı Cumhuriyet Başsavcımıza ortak bir açılış nedeniyle göstermiş olduğu içten çabasından ötürü teşekkür ediyorum. Ayrıca bu açılış vesileye aramızdan ayrılmış olan Yargı görevlilerini saygı ile anıyor, kendilerine Allah’tan rahmet diliyorum.

Değerli konuklar;

İnsanlık tarihi binlerce yıllık özgürlük mücadelesin tanığıdır. Süregelen bu siyasal ve hukuksal mücadele özellikle kendini anayasalarda ifade eden demokrasi anlayışını da şekillendirmiştir. Bu sistemlerde asıl olan özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesidir.

Çağdaş demokrasilerde özgürlük metinlerinin güvencesi sadece ve sadece yargı organıdır. Tarafsız ve bağımsız yargı bu nedenle tarihsel ve güncel olarak çok önemli bir göreve sahiptir. Siyasal iktidar ve farklı baskı gruplarının etkisinde kalmayan, ideolojik kaygı taşımayan yargı, kuvvetler ayrılığının yaşamsal dayanağıdır.  Hukukun üstünlüğü ile sağlanacak huzur, barış ve kardeşlik ortamında yargı diğer iki erkten bağımsız ve adil olmak zorundadır. Bu zorunluluk ortada iken Adalet Bakanlığının Yüksek Kurul üzerindeki etkisi kabul edilebilir nitelikte değildir. Hakim ve Savcıların idari bakımdan Adalet Bakanlığına bağlı bulunması ve eğitim sürecinde bakanlığın yoğun olan etkisi, yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını zedelemektedir.

Bağımsızlığı olmayan bir yargı, süreç içerisinde siyasallaşacağı gibi tarafsızlığını da yitirecektir. Bu sonuç en çok da vicdanlarda kabul gören ve üst değer niteliğindeki adaleti ortadan kaldıracaktır. Yargı; özgürlük felsefesi ile donatılmış, siyasal baskılardan yılmayan yargı mensupları ile hukukun üstünlüğünün teminatı olabilir.

         Değerli konuklar;

Tarafsız adalet siyasal önyargıları reddeder. Bu kapsamda ülkemizde yaşayan ve farklı olduğuna inanan etnik yapı, inanç, siyasal düşünce mensupları zenginlik olarak görülmeli, bu kesimleri dışlamadan, eşit koşullarda yaşamalarının alt yapısı hazırlanmalıdır. Huzurun ve barışın ülkemizdeki tesisi bu anlayış temelinde mümkündür. Bunla ilintili olarak yaşadığımız ülkede Kürt sorunu demokratik, barışçıl ve eşitlikçi bir yöntemle çözüme ihtiyaç duymaktadır.

Güncel ekonomik yaklaşımlar neticesinde bir hayli iyileşme yaşayan bütçe sorunu halen mevcut ihtiyaçları karşılamaktan uzaktadır. Adliyelerdeki fiziki yetersizlik ile bütünleşen hakim, savcı ve personel yetersizliğinden kaynaklı ağır iş yükü acil olarak çözüm bekler niteliktedir. Daha verimli bir yargılama için bölge adliye mahkemelerinin bir an önce faaliyete geçirilmesi gerekmektedir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde de bir çok defa mahkum olmamıza neden olan tutuklama müessesi istisna olmaktan uzaklaşmış,ceza niteliğine bürünmüş, yasal ve yeterli gerekçeye dayanması prensibinden uzaklaşmıştır. Özellikle son dönemlerde tutuklama ve iletişimin dinlenmesi gibi tedbirlerde adil yargılanma hakkı ciddi şekilde zarar görmüştür. Kaldırılan Devlet Güvenlik Mahkemeleri’nin yerine, Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemeleri getirilmiştir. Bu değişimle birlikte meydana uygulamalar Devlet Güvenlik Mahkemeleri’ni de aratan biçimdedir. İhtisas mahkemesi niteliği olmayan ve fazlaca siyasal şartlanmışlık temelinde sıkıyönetim mahkemeleri ruhuyla hareket eden bu mahkemeler biran önce kaldırılmalı, herkesin bir gün mutlaka adalete muhtaç olacağı unutulmamalıdır. 

         Altyapısı ve sonrası düşünülmeden açılan hukuk fakülteleri sayısı bir an önce ele alınmalı eğitimin içeriği çağdaş kriterlere uygun hale getirilmelidir.

           Savunma yargının kurucu unsurlarındandır fikrinin uygulamada da kabul gördüğü bir yargı arzusuyla yeni adli yılımızın hayırlı olmasını dileyerek konuşmamı noktalıyor, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.

 

                                                                  Ağrı Barosu Başkanı

                                                           Avukat Heval Sinan ARAS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

18.01.2019
AV. MEHMET SALİH AYDIN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.