Avukat Bora ÇOKTİN e Avukatlık Ruhsatnamesi Verilmesi Hakkında

            Baromuza bağlı olarak Avukatlık stajını tamamlayan Avukat Bora ÇOKTİN’e, Baromuz Yönetim Kurulu tarafından kendisine Avukatlık Ruhsatı teslim edildi.

            Avukat Bora ÇOKTİN’e mesleki hayatında Ağrı Barosu Yönetim Kurulu olarak başarılar dileriz.