Avukat Adnan ARSLAN a Avukatlık Ruhsatnamesi Verilmesi Hakkında

            Baromuza bağlı olarak Avukatlık stajını tamamlayan Avukat Adnan ARSLAN’a, Baromuz Yönetim Kurulu tarafından kendisine Avukatlık Ruhsatı teslim edildi.

            Avukat Adnan ARSLAN’a mesleki hayatında Ağrı Barosu Yönetim Kurulu olarak başarılar dileriz.