Avukat Ercan AYDEMİR’ e Avukatlık Ruhsatnamesi Verilmesi Hakkında

            Baromuza bağlı olarak Avukatlık stajını tamamlayan Avukat Ercan AYDEMİR’e Baromuz Yönetim Kurulu tarafından kendisine Avukatlık Ruhsatı teslim edildi.

            Avukat Ercan AYDEMİR’e mesleki hayatında Ağrı Barosu Yönetim Kurulu olarak başarılar dileriz.