Avukat Eyüp ERDEM’ e Avukatlık Ruhsatnamesi Verilmesi Hakkında

           Baromuza bağlı olarak Avukatlık stajını tamamlayan Avukat Eyüp ERDEM’e Baromuz Yönetim Kurulu tarafından kendisine Avukatlık Ruhsatı teslim edildi.

            Avukat Eyüp ERDEM’e mesleki hayatında Ağrı Barosu Yönetim Kurulu olarak başarılar dileriz.