Avukat Mehmet MAĞAL’ a Avukatlık Ruhsatnamesi Verilmesi Hakkında
            Baromuza bağlı olarak Avukatlık stajını tamamlayan Avukat Mehmet MAĞAL’a Baromuz Yönetim Kurulu tarafından kendisine Avukatlık Ruhsatı teslim edildi.
            Avukat Mehmet MAĞAL’a mesleki hayatında Ağrı Barosu Yönetim Kurulu olarak başarılar dileriz.