Avukat Vural KAYA ya Avukatlık Ruhsatnamesi Verilmesi Hakkında
            Baromuza bağlı olarak Avukatlık stajını tamamlayan Avukat Vural KAYA’ya, Baromuz Yönetim Kurulu tarafından kendisine Avukatlık Ruhsatı teslim edildi.
            Avukat Vural KAYA’ya mesleki hayatında Ağrı Barosu Yönetim Kurulu olarak başarılar dileriz.