Avukat Rıdvan BAYBARS’a Avukatlık Ruhsatnamesi Verilmesi Hakkında

                        Baromuza bağlı olarak Avukatlık stajını tamamlayan Avukat Rıdvan BAYBARS’a, Baromuz Yönetim Kurulu tarafından kendisine Avukatlık Ruhsatı teslim edildi.
                               Avukat Rıdvan BAYBARS’a mesleki hayatında Ağrı Barosu Yönetim Kurulu olarak başarılar dileriz.