BASINA VE KAMUOYUNA

                                       BASINA VE KAMUOYUNA

 

 

 

Baro Yönetim Kurulumuzun yapmış olduğu toplantıda Ülke gündemi değerlendirilmiş ve toplantıda müzakkere edilen aşağıdaki hususların kamuoyu ile paylaşılmasına karar verilmiştir.    

 

 

 

Kürt Meselesi nedeni ile ülkede insanlar arasında ciddi bir kamplaşma ve bu eksende duygusal kopuş yaşanmaktadır. Gelinen noktada Kürt sorununun güvenlikçi paradigma ile çözülemeyeceği, sorununun demokratik bir zeminde, siyaset kurumu tarafında çözülmesinin gerekliliği apaçık ortadadır. Ölümlerin ve şiddettin sona erdirilmesi için tüm Türkiye sathında daha üretken olmayı zorunlu görmekteyiz.

 

 

 

Kürt sorununun çözümüne ilişkin müzakkere sürecinin başlaması ve bu yönde tüm aktörlerle yapılan görüşmeler olumlu ve umut vericidir. Yetkililerin bu yaklaşımı tüm kesimlerce önemsenmelidir. Bu süreçte herkesin hal/hareketlerine ve üslubuna azami dikkat etmesi gerekmektedir. Halkların hassasiyetine gölge düşürecek yaklaşımlarda ve beyanlarda uzak durulmalıdır. Sürece katkı sunacak, toplum üzerinde etkisi bulunan her kesimin sürece dâhil edilmesi ve bu yelpazenin geniş tutulması gerekmektedir. Başta “Kürt sorunu” olmak üzere tüm toplumsal sorunların çözümlendiği bir Türkiye daha yaşanılır,  daha demokratik,  daha özgürlükçü bir ülke olur. Bu anlayış ile Siyaset kurumunun derhal sürecin ruhuna uygun yasal düzenlemeleri hayata geçirmesi ve müzakerelerin “bedeli ne olursa olsun” sonuna kadar götürülmesi gerektiğini belirtmek isteriz.

 

 

 

Sivil Toplum Örgütler, Meslek odaları ve Demokratik tüm aygıtlar olarak; başta Cumhurbaşkanı olmak üzere, hükümet yetkilileri, mecliste grubu bulunan siyasi partilerin yetkilileri, meclis dışında bulunan siyasi partilerin yetkilileri ile sorunun çözümü için gerekli olan tüm kesimlerle   görüşme yapma konusunda çalışma yapma gayreti içerisinde olacağız ve siyasal iktidarın da  böyle bir süreç başlatmasını temenni deriz.  Bu bilinçle hareketle ülkemizde yaşanan başta “Kürt Sorunu” olmak üzere siyasal demokratik sorunların çözümünde üstlenmemiz gereken görevlerin sorumluluğunun farkındayız. Bu ülkede yaşanan her demokratik sorun karşısında duyarlı olduğumuzu ifade etmek istiyoruz.  

 

 

 

 

 

Kamuoyuna Saygıyla Sunulur.

                                                                                  AĞRI BARO BAŞKANI

                                                                                  AVUKAT ALİ ARTUK