Avukat Mustafa CULFA’ya Avukatlık Ruhsatnamesi Verilmesi Hakkında

             Baromuza bağlı olarak Avukatlık stajını tamamlayan Avukat Mustafa CULFA’ya Baromuz Yönetim Kurulu tarafından kendisine Avukatlık Ruhsatı teslim edildi.

            Avukat Mustafa CULFA’ya mesleki hayatında Ağrı Barosu Yönetim Kurulu olarak başarılar dileriz.