Avukat Betül ASLAN’a Avukatlık Ruhsatnamesi Verilmesi Hakkında

             Baromuza bağlı olarak Avukatlık stajını tamamlayan Avukat Betül ASLAN’a Baromuz Yönetim Kurulu tarafından kendisine Avukatlık Ruhsatı teslim edildi.

               Avukat Betül ASLAN’a mesleki hayatında Ağrı Barosu Yönetim Kurulu olarak başarılar dileriz.