01-07 2013 NİSAN 2013 AVUKATLAR HAFTASI ETKİNLİKLERİ.

              01-07 Nisan 2013 Avukatlar Haftası Etkinlikleri Çerçevesinde 06.04.2013 Tarihinde Cafe De Pera da Avukatlar Haftası ile ilgili program yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

 

               Baro Başkanı Avukat Ali ARTUK’un Avukatlar Haftası nedeniyle yapmış olduğu konuşma metni.

               Sayın meslektaşlarım, her yıl olduğu gibi bu yıl da Avukatlar günü vesilesiyle birlikte ve bir aradayız.

5 Nisan 1958 yılından bu yana Avukatlar Günü olarak kutlanıyor. Bu gün dünyanın en saygın ve kadim mesleği olan savunmanın ve savunmanın örgütlü yapısı olan baroların; mesleki sorunların ve siyasal/toplumsal meselelerin tartışıldığı gün olmasının yanı sıra, mesleğin ve toplumun sorunlarıyla ilgili savunmanın örgütlü yapısı olan baroların görüş ve düşüncelerini kamuoyuyla paylaştıkları gün olmasıyla da ayrı bir anlam taşıyor. Bu durum avukatların ve mesleklerinin öneminin anlaşılması açısından da son derece önemlidir.

          Hukuk devleti olmayı tam olarak tamamlayamamış, demokrasi geleneği ve kültürü olmayan veya eksik olan, insan hakları alanında ideal bir noktada olmayan ülkelerde ve ülkemizde hukukçu ve birer insan hakları savunucuları olarak işimizin ne kadar zor olduğu bilinmektedir. Hâkim ve Savcıların önünde dosyaların yığıldığı, örgütlenme haklarının olmadığı, buna karşılık emeklerinin gerçek karşılığının alınmadığı, adliyelerin fiziki koşullarının adalet dağıtan mercilerin saygınlığına uygun olmadığı, katip ve mübaşir sayısın eksik olduğu, Avukatların yeri geldiğinde serbest meslek, yeri geldiğinde kamu görevlisi olarak kabul edildiği, ama kamu adına verilen bu yetkileri kullanmaya gelince bin bir engel çıkarıldığı, gece vakti bile göreve gönderilen Avukata yol ücretinin çok görüldüğü, dosya inceleme yetkilerinin törpülendiği, yasal bir takım güvenceleri olmasına rağmen rahat bir şeklide soruşturma ve kovuşturmaya maruz kaldıkları ve bu eksende zaman zaman tutuklandıkları, yapılan her yanlışta adeta günah keçisi haline getirildiği, görev üstlendikleri davalarda müvekkil ile özdeşleştirildiği, pratikte yargının kurucu unsuru olması için yollarının tıkandığı, her gün adliyede görev ifa etmelerine ve adliyenin idari düzenine ilişkin bir takım kararlara imza atan birim olmasına rağmen Adalet Komisyonlarında bulunmadıkları bir sistemde; hep birlikte hukuk zemininde uzaklaşmadan mücadele ederek bu engelleri aşma ve eksiklikleri tamamlama durumundayız. Bizleri mağdur eden bu sistemin öncelikle kendini sorgulaması ve tümden değişmesi gerektiğine inanıyoruz.

Ülkemizde gelinen aşama itibarı ile "Anayasanın Yeniden İnşası" ve "Kürt Sorunu" gibi önemli ve hayati meselelerin tartışılması ve gündemde olması nedeni ile hassas bir süreçte geçtiğimizde, mesleki sorunlarla ülke sorunları birbiriyle bağlantılı olduğundan meslek sorunlar ile birlikte bu önemli sorunlara değinmeden geçemeyeceğim.

          Ülkemizde son süreçte çok ciddi siyasal ve toplumsal gelişmeler yaşanmaktadır. Özellikle Kürt Sorunun bağlamında "tek kültürünü kendisini egemen gördüğü, farklı kültürleri, farklı etnik grupları zenginlik kabul etmeyen" devlet anlayışında ciddi olumlu sapmalar görülmektedir. Demokratikleşme hamlesi olarak da ifade edeceğimiz bu süreçte biz hukukçuların ülkenin siyasal ve toplumsal sorunlarına ve bu anlayış değişikliği karşısında duyarsız kalması mümkün değildir. Bu süreçte daha aktif ve daha üretken olmak durumundayız.

          1982 darbesinin ürünü olan Anayasanın tümden değiştirilmesi ve her kesimin kendisini ifade edeceği, toplumsal barış projesinin nihai inşası için yeni bir anayasanın kaçınılmaz olduğu, ülkenin etnik, siyasi, dini tüm toplumsal unsurların taleplerinin dikkate alınmak suretiyle düzenlemeler yapılması, bu unsurların Anayasal güvenceye kavuşturulması ve oluşum sürecine dahil edilmesi ile ancak ideal anlamda yeni bir Anayasa yapılabilir. Ülkemizin çok ihtiyaç duyduğu toplumsal barış ve uzlaşı ancak böyle bir Anayasa ile sağlanabilir. Kendi toplumsal sorunlarını çözen ve toplumsal barışını kendi iç dinamikleri ile sağlayan ülke olarak çok iyi yerlere geleceğimiz yadsınamaz bir gerçekliktir. Bu gerçekliği ifade etmeyi şahsım ve Ağrı Barosu Yönetim Kurulu adına bu anlamlı günde dile getirmeyi vazife bilirim. Saygılarımla

 

 

01-07 Nisan 2013 Avukatlar Haftası etkinliklerinde düzenlenmiş olan Okey Turnuvasında birinci olan Baro Başkanımız Av.Ali ARTUK ile Av.Vechettin OĞUR’a ödüllerini Baromuz Avukatlarından Avukat Cebrail ARVAS takdim etti.

 

 

01-07 Nisan 2013 Avukatlar Haftası etkinliklerinde düzenlenmiş olan Tavla Turnuvasında birinci olan Avukat Eda TURAN’a ödülünü Yaşar KARADENİZ takdim etti.

 

 

 06 Nisan 2013 Tarihinde Cafe De Pera da Avukatlar Haftası ile ilgili düzenlenen yemekli gecede, geceye katılan misafirlerimize kura sonucu hediyeler dağıtılmıştır.