Avukat Şeref AYDEMİR’e Avukatlık Ruhsatnamesi Verilmesi Hakkında

             Baromuza bağlı olarak Avukatlık stajını tamamlayan Avukat Şeref AYDEMİR’e Baromuz Yönetim Kurulu tarafından kendisine Avukatlık Ruhsatı teslim edildi.

            Avukat Şeref AYDEMİR’e mesleki hayatında Ağrı Barosu Yönetim Kurulu olarak başarılar dileriz.