02-03 KASIM 2013 TARİHİNDE BAROMUZUN DÜZENLEYECEĞİ CMK MESLEK İÇİ EĞİTİM SEMİNER PROGRAMI

                                  02-03 KASIM 2013 TARİHİNDE BAROMUZUN DÜZENLEYECEĞİ CMK MESLEK İÇİ EĞİTİM SEMİNER PROGRAMI

 

ETKİLİ AVUKATLIK BECERİLERİ İÇİN

MESLEKİÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ

I. Adım                 :Avukatlık Becerileri (Hak, yetki ve ödevler)

                               1-Avukatın Konumu

                               a)Dokunulmazlık,

                               b)Bağımsızlık

 

                               2-Hak ve Yetkiler

                               a)Belge inceleme-örnek edinme yetkisi,            

                               b)Görüşme-yazışma (iletişim kurma) yetkisi,

                               c)İşleme katılma yetkisi,

                               d)Soru sorma yetkisi,

                               e)Temsil yetkisi,

                               f)Yasa yoluna başvurma yetkisi,

                               g)Uzlaşma yetkisi.

 

                               3-Ödevler

                               a)Hukuki yardım sunma ve aydınlatma

                               b)Sadakat ve sır saklama,

                               c)Özenli izleme,              

                               d)Lehe delil sunumu

 

II. Adım               :Delil Toplama Yöntemleri (Koruma Tedbirleri)             

                               1-Hukuka uygun deliller teorisi,

                               2-CMK ile kabul edilen delil sistemi,

                               3-Delil türleri (Belirti, beyan, belge)

                               4-Doğrudan delil toplama

                                     (Denetim, teftiş, keşif, bilirkişi incelemesi, iletişimin denetlenmesi, gizli ajan, teknik

                                     araçlarla izleme, arama, elkoyma)

                               5-Dolaylı delil toplama

                                  (İfade, sorgu, teşhis, yüzleştirme, yer gösterme)

 

III. Adım              : Kişi özgürlüğü ve güvenliği

                               1-Makul şüphe kavramı,

                               2-Kolluğun kendiliğinden kullanabileceği yetkiler

                                  (Durdurma, kimlik sorma, kontrol, yakalama, zor kullanma)

                               3-Muhafaza Altına alma,

                               4-Gözaltı, yakalamaya itiraz,

                               5-Tutuklama,

                               6-Adli kontrol,

                               7-Gözlem

 

IV. Adım              :Avukatlara Özgü Kurallar

                               1-Önleyici Kolluk İşlemleri Bakımından Avukatın Konumu,

                               2-Suç Şüphesi Altındaki Avukatın Durumu

                               a)Fiilin araştırılması,

                               b)Suçüstü durumu ve ağır cezalık suç kavramları,

                               c)Adalet Bakanlığı’nın izni,

                               d)Savcının bizzat işlem yapma zorunluluğu,

                               e)Avukatın ifadesinin alınması ve sorgusu,

                               f)Avukatın üstünün, konutunun ve işyerinin aranması,

                               g)Avukatın iletişimin denetlenmesi ve teknik araçlarla izlenmesi,

                               h)İddianame, iddianame yerine geçen belge

 

V. Adım               :Özel Muhakeme Türleri

                               1-Çocuk Muhakemesi,

                               2-Organize Suç Muhakemesi