“YOLSUZLUK VE RÜŞVET OPERASYONUNA İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI”

Değerli Basın Mensupları

Türkiye 17 Aralık 2013 günü “Yolsuzluk ve Rüşvet” soruşturması ile sarsılmıştır. Bu soruşturma kapsamında bakan çocukları, iş adamları ve medyatik isimler gözaltına alınmış, bir kısmı tutuklanmış ve bu paralelde şekillenen bir iddia söz konusudur.

 

Demokratik hukuk devletlerinde herkes kanun önünde eşittir ve hiç kimsenin ayrıcalığı yoktur ve yine herkes meşru araçlarla kendisini savunma ve iddialarını öne sürme hakkına sahiptir. Bu yaklaşımların teminatı da yargının bizatihi kendisisidir. 

Gerek “içeride” gereksedışarıda” soruşturmayı yönlendirme ve soruşturmaya müdahale niteliği taşıyacak yaklaşımlarda uzak durulmalıdır. Soruşturmayı akamete uğratacak değişiklik ve yaklaşımlara başvurulmamalıdır. 

 

Yolsuzlukla mücadele kapsamında yargının gözü kapalı olmalı ve sonuna kadar gitmelidir. Hukuk zemininde uzaklaşan, hukuka aykırı eylemlerin varlığı durumunda elbette yargı devreye girecek ve hesap soracaktır.  Ancak bir takım soruşturmalarla siyasetin dizayn edilmeye çalışıldığı iddialarına da sesiz kalmayacak olan da yine yargının kendisidir. Bu anlayışın da doğru olmadığını ifade etmek isterim. 

 

Türkiye toplumunun başta “Kürt Sorunu” olmak üzere tüm temel hukuksal sorunlarını çözmek isteyen irade ile farklı toplum tasavvuru olan kesimlerin hesaplaşacağı alan yargı olmamalıdır. Yargının savunma ayağı olarak da biz baroların bu kapışmaya asla fırsat vermeyeceği de bilinmelidir.

 

Sonuç olarak özgürlük alanlarını genişleten, temel hak ve hürriyetleri kısıtlamayan, düşünce/ifade özgürlüğünü teminat altına alan şeffaf bir siyaset kurumu ve sadece yasaların emrinde olan,  yasaları uygulayan bir yargı tüm Türkiye toplunun derdine derman olur… Saygılarımla

                                                                            AĞRI BARO BAŞKANI

                                                                                  AV.ALİ ARTUK