ROBOSKİ OLAYINA İLİŞKİN SUÇ DUYURUSUDUR.

AĞRI CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA

 

 

 

ŞİKAYETÇİ             : AĞRI BAROSU BAŞKANLIĞI/AĞRI ADLİ YESİ

ADRES                      : Adalet Sarayı Erzurum Cad. Merkez/AĞRI
ŞÜPHELİ                  : Ümit ÇINARLI Türkiye Futbol Federasyonu Hakemi

SUÇ                           : Hakaret Suçu/Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçu

SUÇ TARİHİ           : 27/12/2013

AÇIKLAMALAR :

1.      Halen Türkiye Futbol Federasyonu hakemi olan Ümit ÇINARLI 27/12/2013 tarihinde resmi Twitter hesabından saat 23.58’de “Hümanizm köpekliktir! Uludere’deki katırlara üzülün bence”, “Uludere olayının ikinci yıldönümü kutlu olsun! Ölen katırlar sizden daha değerliydi, yazık oldu… 28 Aralık 2011”şeklinde ırkçı saik twitt atmıştır. Bu ülkede etnik kimliğinden ötürü en başta Roboski’de (Ortasu) ölen insanları ve ailelerini nihayetinde de Kürt halkını TCK md.216/2’de belirtildiği gibi alenen aşağılamıştır. Şüphelinin sosyal medyadaki bu paylaşımı basında geniş yankı uyandırınca, şüpheli açıklama yapma zorunluluğu duymuş ve okura ulaşma sayısı bakımından ülkenin en yüksek tirajlı gazetelerinden olan Posta Gazetesi’nin internet sitesi,posta.com.tr’ye yaptığı açıklamada da attığı bu twittleri inkâr etmemiş ve hayvan “haklarını savundum” şeklinde bir ifade kullanmıştır. TCK madde 216/2: “halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılan kişi altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” şeklinde düzenlenmiştir. Maddenin ilgili fıkrasına ait gerekçesinde de anlaşılacağı üzere “halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge bakımından farklı bir kesiminin alenen aşağılanması suç sayılmıştır. Suçun oluşması için fıkrada belirtilen özelliklere sahip ve halkın bir kesimini oluşturan gayrimuayyen sayıdaki kişilerin aşağılanması, tahkir edilmesi gerekir. Bu fıkrada, kamu barışını korumak amacıyla halk kesimlerinin alenen aşağılanması, suç olarak tanımlanmıştır” ifadeleri yer almaktadır. Madde metni ve gerekçesinden de açıkça anlaşılacağı üzere, şüpheli Ümit ÇINARLI ırkçılık yaparak etnik kimliği sebebiyle halkın bir kesimini kanunda belirtildiği gibi alenen aşağılamış ve bunu sosyal medyada paylaşarak suç işlemiştir. Nitekim şüpheli aldığı tepkiler üzerine twitter hesabını kilitlemiş ve ilgili twitleri silmiştir ve bunların yerine de sadece “Türk’üm” yazarak bir noktada da esas niyetini bu şekilde doğrulamıştır. 

2.       Ağrı Baro Başkanlığı olarak Avukatlık Kanunu’nun 76. Maddesinde belirtilen yetki uyarınca insan hakları temelinde bir yaklaşım ortaya koyarak suç duyurusunda bulunuyor; Sayın Cumhuriyet Başsavcılığınızın resen araştırılacak nedenler ile şüphelinin TCK md.216/2 ve eylemine uyan diğer maddelerden cezalandırılması için hakkında kovuşturma yapılmasına karar verilmesini saygıyla dileriz.

 

DELİLLER               : Şüphelinin Twitter Hesabı, Ulusal Medya Haberleri ( Posta Gazetesi, Milliyet Gazetesi ve ilgili gazetelerin internet siteleri )


HUKUKİ NEDENLER  : TCK. 216md. ve ilgili mevzuat.


SONUÇ VE İSTEM     : Yukarıda kısaca açıklandığı üzere şüpheli hakkında kamu davası açılmasına ve cezalandırılmasına, dilekçenin bir örneğinin şüphelinin çalışmış olduğu kuruma gönderilmesine ve hakkında idari işlem tesisinin sağlanmasına karar verilmesini saygı ile talep ederiz. 06/01/2014 

 

 

ŞİKÂYETÇİ

AĞRI BAROSU YÖNETİM KURULU ADINA

AĞRI BAROSU BAŞKANI

Av. Ali ARTUK