5 NİSAN 2014 AVUKATLAR GÜNÜ ETKİNLİKLERİ

5 Nisan Avukatlar Günü Çerçevesinde 19.04.2014 Tarihinde Stad Cafe’de Avukatlar Günü ile ilgili program yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

 

 

         Baro Başkanı Avukat Ali ARTUK’un Avukatlar günü nedeniyle yapmış olduğu konuşma metni.

 

 

Değerli Meslektaşlarım, Değerli Katılımcılar,

Hepinizi Şahsım ve Ağrı Barosu Yönetim Kurulu adına saygı ile selamlıyorum.

30 Mart Mahalli İdareler Seçimi dolaysıyla ilimizde oluşan “seçim krizi” ortamından sıyrılarak gecikmeli de olsa 5 Nisan Avukatlar Gününü kutlama fırsatını yakalamış bulunmaktayız. Savunmanın bu anlamlı gününde hepimizin hukukçu üst kimliğinde bir arada bulunması bizler açısında kayda değer ciddi bir kazanımdır.

1958 yılından bu yana her 5 Nisan günü, Avukatlar Günü olarak kutlanmaktadır. Avukatlık mesleği dünyanın en kutsal, en önemli ve en kadim mesleğidir. Avukatlar toplumların, halkların ve bireylerin savunma hakkının temsilcileridir.  Toplumda; hukuka, eşitliğe ve adalete duyulan güvenin en yüksek düzeyde olmasında ve özgürlüklerin hukuk önünde adaletli bir şekilde kullanılmasında avukatlık mesleğinin önemli bir yeri vardır.

Savunmanın bu ülkede hak ettiği konumda olmadığı, sistem olarak avukatlara ve avukatlık mesleğine yönelik bakış açısının çok sorunlu olduğu, ekonomik temelde bağımlı bir savunma örgütü isteğinin var olduğu, birçok davada avukatın alacağına göz koyulduğu ve bunun bizatihi meslektaş olarak gördüğümüz kesimler tarafından hayata geçirildiği, çok basit iddialar karşısında derhal soruşturma/kovuşturmalara maruz kalındığı hepimizin malumdur.   Savunmanın bu gününde elbette meslek sorunları önceliğimizdir. Ancak İlimizde yaşanan seçim krizi ve bununla birlikte mevcut siyasal/toplumsal hadiseleri de görmezlikten gelemeyiz.

30 Mart sabahında başlamak üzere yaşanan seçim krizi ve oluşan gergin atmosferde tarafsız ve bağımsız bir şekilde, objektif olarak hukukçu kimliğinizi ön plana çıkararak ortaya koymuş olduğunuz duyarlı yaklaşım dolayısıyla hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Siyasal yaklaşımlarımız farklı olabilir. Dünya görüşümüz farklı olabilir. Ancak bu farklılıklar bizim zenginliğimizidir. Ağrı Barosu olarak bu zenginlik ışığında ilimizde seçim krizi dolayısıyla oluşacak toplumsal olayların önüne geçme, Kürt sorunu temelinde barış sürecini yaşatma, toplumun doğru bilgilendirilmesine hizmet etme, yapılan sağduyu çağrılarına ön ayak olma, toplumun tüm katmanlarını etkileyecek hadiselerin oluşmaması adına ciddi bir özveri ortaya koyduğunuzu ifade etmek isterim. Adaletten, insan haklarından, demokrasiden, hukukun üstünlüğü prensibinden ve hukukçu kimliğimizden taviz vermeden karşılıklı sevgi/saygı temelinde hareket etmemiz bizim açımızdan son derece anlamlı ve önemlidir. Ağrı Barosu olarak tüm meslektaşlarımın bu eksende bir yaklaşım ortaya koyduğu yönünde hiçbir tereddüttüm bulunmamaktadır. İlimizde sağduyu hâkim olmuş ise, toplumsal bir takım olaylar meydana gelmemiş ise ve 2009 yılına benzer bir tablo yaşanmamış ise;  Ağrı Barosu olarak ortaya koymuş olduğumuz hukuki mücadele etken olmuştur.

Ağrı Barosu olarak her ortamda ve her platformda 1982 Askeri darbenin ürünü olan ve birçok kez değişikliği uğrayan Anayasanın tümden değiştirilmesi ve bu ülkede yaşayan başta “Kürt Halkı” olmak üzere her kesimin kendisini ifade edeceği, kendisinde bir şeyler göreceği sivil demokratik bir Anayasaya ihtiyaç vardır. Bütün etnik, inanç, mezhep farklılıklarını kucaklayan, kişileri ötekileştirmeyen, hukukun evrensel parametrelerini temel alan ve nihayetinde insanı merkeze alan yeni bir anayasanın kaçınılmaz olduğu apaçık ortadadır. Türkiye’ nin tüm demokratik ve toplumsal sorunlarını çözecek, eşit vatandaşlık temelinde bir arada yaşamanın koşullarını var edecek bir iradenin bu değişimi istemesi kaçınılmazdır. Böyle bir anayasa başta TMK ve diğer anti demokratik tüm yasaların ortadan kaldırılmasını, çözüm sürecinin tüm tarafları tatmin edecek şekilde nihayete evirilmesini kolaylaştıracaktır.  Demokratik değerleri benimsemenin yol haritasında Ağrı Barosu olarak hiçbir kaygı gütmeden mücadele edeceğimiz inancı ile “5 Nisan Avukatlar Gününüzü” en içten dileklerimle kutluyorum.

 

                                                                                                                     AĞRI BAROSU BAŞKANI                                                                            

                                                                                                                             AV.ALİ ARTUK