ELEKTRİK İDARESİNİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASIDIR.

                                           BASINA VE KAMUOYUNA

 

 

DEĞERLİ BASIN MENSUPLARI

 

Elektrik idaresinin özelleşmesiyle birlikte Türkiye genelinde uygulamada kaynaklı birçok sorunun baş gösterdiği hepimizin malumudur. Antalya, Diyarbakır ve Mardin de yaşanan gerginlik tartışmanın geldiği aşamanın ne kadar sorunlu ve sıkıntılı olduğunu göstermektedir.

 

Elektrik İdaresinin; keyfi ve hukuk tanımaz bir anlayış sergilediği, “Kaçak Elektrik” üzerinden toplumu kriminalize etme amacının gözlendiği, son zamanlarda elektrik faturaların gelen şikâyetler dikkate alındığından şişirildiği,  vatandaşın ödemede yükümlü olmadığı halde bir çok alacak kalemi ile muhatap kılındığı, yasalara aykırı bir şekilde kayıp/kaçak bedeli adı altında faturaya eklemeler yapıldığı, aboneler hakkında icra sureci başlatmadan ve ihtarat yapmadan evlere adeta baskın düzenleyerek açma/kapama adı altında belli bir meblağı aboneden alma gayesi ile elektrik sayacını mühürledikleri ve elektrikleri kestikleri görülmeklerdir.

 

Olaya hizmet eksenli değil tamamen ticari ve sömürü mantığı ile yaklaşıldığı, hiçbir yasal dayanağı olmayan açma/kapama bedelinin alınmasının bu amaca hizmet ettiğini ve bu uygulamalarla sosyal devlet ilkesinin içinin boşaltıldığı görülmektedir. Özellikle elektrik idaresinin Antalya ilinde bir abonenin borcu için bir başka akraba abonenin elektriğini kesmesi ve Ağrı özelinde de buna benzer elektrik kesme vakalarının yaşanması hakkın ve yetkinin açıkça kötüye kullanılmasıdır. Hukuk bu anlayışı asla himaye etmez.

 

Anayasamızın 2. maddesinde vurgulandığı üzere “ Türkiye Cumhuriyeti Devleti Sosyal hukuk devletidir.”  Bireye insan onuruna yaraşır asgari bir hayat standardı sunma devletin başlıca görevidir. Türkiye’ deki bütün kurumların bu anlayışa hizmet etmesi gerekmektedir. Anayasanın sosyal devlet anlayışı vatandaşın hayatını kolaylaştırmayı amaçlanmış iken kurumun elektrik alacağını “Demokles’in Kılıcı” gibi vatandaşın başında sallayarak zorluk çıkarması asal kabul edilemez. Dolayısıyla elektrik idaresinin yaşamın devamı için zorunlu olan elektrik hizmetini aksatmadan yerine getirmesi ve daha esnek, daha tolere edici olması kaçınılmazdır.

 

Elektrik idaresinin keyfi tutumuna karşı şikâyetleri bulunan vatandaşların “Ağrı Barosu Adli Yardım Merkezine” başvurmaları durumunda kendilerine ücretsiz hukuksal yardımda bulunacağımızı belirtmek isteriz. Saygılarımla                                                                                 

 

                                                                AĞRI BARO BAŞKANI

                                                                     AV.ALİ ARTUK