BASINA VE KAMUOYUNA

Ağrı Barosu Yönetim Kurulu olarak oy çokluğu ile almış olduğumuz karar sonucu basın metnimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz. Şöyle ki,


 

Ağrı Belediye Başkanlığı tarafından 02.07.2015 tarihinde DİSK üyesi bir grup işçi ile alakalı olarak bir basın açıklaması yapılmıştır. Ağrı Belediyesi ile çalışanları arasında mevcut “meselenin” tarafı olmadığımızı öncelikle belirtmek isteriz. Ancak basın açıklamasında DİSK yöneticileri ile birlikte hukukçu meslektaşların itham edildiği ve bu sendika üzerinde “hukukçulara”  yönelik olarak “muhatap almayız” şeklinde bir değerlendirme yapıldığı anlaşılmaktadır.  

 

Avukatlık hizmeti bir kamu hizmetidir. Avukatlar taraflar arasında mevcut hukuki münasebetleri yasal ve anayasal çerçevede çözme ve bu noktada taraflara hakkaniyet temelinde yol gösterme amacı ile hizmet yürütmektedir. Hukukçular/avukatlar vekâleten yürüttüğü hiçbir davanın tarafı değillerdir. Hukukçuları bir davanın tarafı olarak gösterme, bir dava ile özdeşleştirme ve sorunun parçası olarak gösterme anlayışı doğru olmadığı gibi kabul edilebilir de değildir.

 

Hukuki bir hadise dolayısıyla tarafların tamamının hukukçular ile temsil edildiği, bir tarafı hoşnut etmeyen bir netice mevzu bahis olduğundan kendi temsiliyetinin hukukçular eli ile yürütüldüğü gerçekliğini görmeden;  diğer tarafın hukuki temsiliyetini  hedef gösteren ve dolayısıyla biz hukukçuları rahatsız eden bir yaklaşım karşısında olduğumuzun herkes tarafından bilinmesini isteriz.

 

Bu noktada hareketle yasal çerçevede görevini yürüten ve hukuki meselelerin tarafı olan hukukçu meslektaşların yanında bulunduğumuzu, Ağrı Belediye Başkanlığının zaman zaman nasıl hukukunu koruma temelinde hareket ettiysek; baro üyesi olan bu meslektaşımızın/meslektaşlarımızın hakkını ve hukukunu korumayı da görev bildiğimizi kamuoyuna saygı ile bildiririz. 

 
                                                                                                                                                                                                                                         AĞRI BARO BAŞKANI

                                                                                           AV.ALİ ARTUK