MELSEKTAŞLARIMIZA YÖNELİK SALDIRI VE HUKUKSUZ GÖZALTILARI KINIYORUZ!

MELSEKTAŞLARIMIZA YÖNELİK SALDIRI VE HUKUKSUZ GÖZALTILARI KINIYORUZ!

Avukatlar mesleki faaliyetlerini icra ederken, önermede bulunurlar,  itiraz ederler,  eleştirirler ve pek tabii ki rahatsız ederler.

Mesleklerinin doğasından kaynaklanan bu faaliyetler aynı zamanda Avukatlık Yasasından kaynaklanan hakların kullanımı ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi anlamı taşımaktadır.

Avukatlık Yasasının 2. Maddesi mesleği tanımlarken bütün yargı organları, emniyet makamları, diğer kamu kurum ve kuruluşların avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak zorunda olduğunu düzenlemiştir.

Aynı Yasanın 76. Maddesinde de, Avukatların Meslek örgütü olan Barolara mesleki faaliyetleri düzenlemenin yanı sıra hukukun üstünlüğünü korumak insan haklarını savunmak ve korumak yükümlülüğünü yüklemiştir.

Avukatların mesleklerinin doğasından ve aynı zamanda yasal bir zorunluluktan kaynaklanan haklarının kullanımı öteden beri idareye, yargısal makamlara ayak bağı olarak değerlendirilmiş,  avukatlarla mücadele suç ve suçlu ile mücadelenin bir parçası olarak görülmüştür.

Ancak son dönemde siyasal iktidarın ve basının genelde yargısal makamlar özelde de savunma makamına dönük hedef göstermeleri neticesinde saldırılar artmıştır.

Bir Avukat ve bir Baro Başkanı olarak görevini yerine getirirken katledilen Av. Tahir Elçi’nin dosyasında henüz hiçbir esaslı gelişme sağlanmamıştır.

Sokağa çıkma yasaklarının yaşandığı yerlerdeki hak ihlallerinin tamamı adli nitelikli olaylar olmasına rağmen hem yargasal faaliyetler hem de Baroların faaliyetleri durmuştur. En son 2 Mart 2016 tarihinde Cizre’de faaliyet yürüten meslektaşımız Av. Filiz Ölmez güvenlik kuvvetlerince kimliği bilinmesine rağmen özellikle darp edilmiştir.

Adana Barosu Başkanı Av. Mengücek Gazi Çıtırık tamamen barışçıl nitelikteki yürüyüşte polisin biber gazlı müdahalesine maruz kalmıştır.

Bugün ise İstanbul Barosuna kayıtlı Özgürlükçü Hukukçular Derneği üyesi meslektaşlarımızdan 12 kişi hakkında gözaltı kararı alındığı haberi ile uyandık.

Avukatlara ve Barolara yönelik son dönmede yaşanan saldırı ve operasyonların eleştiriye, itiraza ve dolayısıyla mesleğe olan tahammülsüzlüğün sonucu olduğu açıktır. Ancak bütün bu saldırı ve operasyonlara rağmen Avukatlar ve Baroların savunma hakkı ve insan hakları mücadelesinden vazgeçmeyeceklerinin bilinmelidir.

Biz aşağıda imzası olan Doğu ve Güneydoğu Bölgesi Baroları olarak, meslektaşlarımıza yapılan saldırılar ve hukuksuz operasyonları kınıyor,  bütün meslektaşlarımızla dayanışma içinde olacağımızı kamuoyuna saygı ile sunuyoruz. 16.03.2016

 

 

ADIYAMAN BAROSU        AĞRI BAROSU                 BATMAN BAROSU

 

 

BİNGÖL BAROSU              BİTLİS BAROSU                 DERSİM BAROSU

 

 

DİYARBAKIR BAROSU   HAKKÂRİ BAROSU  KARS-ARDAHAN BÖLGE BAROSU  

 

MARDİN BAROSU             MUŞ BAROSU                     SİİRT BAROSU                  

 

 

 ŞIRNAK BAROSU              URFA BAROSU                 VAN BAROSU