2016 YILI OLAĞAN GENEL KURULUNDA BARO ORGANLARINA SEÇİLENLERİN LİSTESİ

2016 YILI OLAĞAN GENEL KURULUNDA BARO

ORGANLARINA SEÇİLENLERİN

 

L İ S T E S İ D İ R

 

BARO BAŞKANI

 

Avukat Ali ARTUK

 

 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

 

Baro Başkan Yardımcısı        :Avukat Nesim KOÇ

Baro Genel Sekreteri              :Avukat Kader KORKUNÇ ALPASLAN

Baro Saymanı                        :Avukat Ertaç ŞAHİN

                                   Ü y e                                       :Avukat Aydın ERAVUTMUŞ

                                   Ü y e                                       :Avukat Mehmet Nuri ÖRS

Ü y e                                      :Avukat Abdullah GÜZEL

Ü y e                                      :Avukat Mehmet ASLAN

Ü y e                                      :Avukat Öner ÇAKAR

 

DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ

 

Başkan                                               :Avukat Recep DENİZ

                                    Genel Sekreter                        :Avukat Nebahat ÖNER

                                   Ü y e                                       :Avukat Özgür KIZILASLAN

 

BARO DENETÇİLERİ

 

Avukat Reşit TAŞDEMİR

Avukat Mustafa KAYAN

Avukat Müjgen YAMAN

 

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ DELEGELERİ

 

Avukat Mehmet Salih AYDIN

Avukat Mehmet DEMİRKAL