Avukat Mehmet Fatih KAYA a Avukatlık Ruhsatnamesi Verilmesi Hakkında

            Baromuza bağlı olarak Avukatlık stajını tamamlayan Avukat Mehmet Fatih KAYA’a, Baromuz Yönetim Kurulu tarafından kendisine Avukatlık Ruhsatı teslim edildi.

            Avukat Mehmet Fatih KAYA’a mesleki hayatında Ağrı Barosu Yönetim Kurulu olarak başarılar dileriz.