BARIŞ BİR İNSAN HAKKIDIR. SAVAŞA HAYIR
Tarih: 3.03.2022| Okunma Sayısı: 328

Barışın bir insan hakkı olduğunu belirterek Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlatmış olduğu işgali ve savaşı kınıyoruz.

Birleşmiş Milletler (BM) 1984 tarihli Genel Kurul kararıyla kabul ve ilan ettiği Halkların Barış Hakkı Bildirisi ile halklar açısından dile getirmekteydi Barış Hakkı’nı. BM Genel Kurulu, 2016 yılında kabul ve ilan ettiği Barış Hakkı Bildirisi ile herkes açısından, her bir insan açısından daha bir somutlaştırdı. Barış hem bir dayanışma hakkıdır, kolektif bir haktır; hem de her bir insanın, bireyin insan hakkıdır.

Bir de savaşın hukuku, yasası ile gelenekleri vardır. Savaş Hukuku’nun en önemli/temel belgeleri olan Cenevre Sözleşmeleri (12 Ağustos 1949 tarihli dört Cenevre Sözleşmeleri ve protokolleri) var.

 Barış Hakkı’na dair iki belgeden, İlki

Halkların Barış Hakkı Bildirisi’dir. Halkların Barış Hakkı Bildirisi Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 39/11 sayılı, 12 Kasım 1984 tarihli kararıyla kabul edilmiştir. Bildiri ’ye göre halkların barış hakkı, devletlerin de barışı sağlama ve sürdürme, “kutsal” görevi vardır.

Bildirideki maddeler Şöyledir:”Halkların barışçıl bir hayat sürdürmesinin sağlanmasının her bir devletin kutsal görevi olduğunu tanıyarak,

Gezegenimiz halklarının kutsal barış hakkına sahip olduklarını resmen ilan eder;

Halkların barış hakkının korunması ile bu hakkın uygulanmasını teşvik etmenin her bir devletin temel yükümlülüğü olduğunu resmen bildirir;

Halkların barış hakkını kullanmasının güvenceye alınması, devletlerin politikalarının başta nükleer savaş tehdidi olmak üzere savaş tehdidini bertaraf etmeye, uluslararası ilişkilerde güç kullanımından vazgeçmeye ve uluslararası anlaşmazlıkları Birleşmiş Milletler Şartı’nı esas alarak barışçıl yollarla çözmeye yönlendirmesini gerektirdiğini vurgular;

Bütün devletleri ve uluslararası örgütleri, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde gerekli tedbirleri alarak halkların barış hakkını hayata geçirmeye destek olmak için ellerinden geleni yapmaya davet eder.

İkincisi İse; BM Genel Kurulu 71/189 sayılı, 19 Aralık 2016 tarihli kararıyla Barış Hakkı Bildiri ’sini kabul ve ilan etmiştir. 38/39 paragraflık çok uzun-barış hakkının değeri ile tüm diğer insan hak ve özgürlükleriyle ilişkisini, bütünselliğini temellendiren- bir girişten sonra 5 maddelik kısa bir metindir. Şöyle: Madde 1-Herkesin barıştan yararlanma hakkı vardır ki bu şekilde bütün insan hakları savunulabilir ve korunabilir, gelişme eksiksiz bir şekilde hayata geçirilebilir.

Madde 2-Devletlerin eşitliğe ve ayrımcılık yapmamaya, adalete ve hukukun üstünlüğüne saygı göstermeleri, hayata geçirmeleri ve teşvik etmeleri; korku ve yokluktan azade (şekilde yaşamayı)  toplumlar içinde ve arasında barış inşası yolu olarak güvence altına almaları gerekmektedir.

Madde 3-Devletler ve başta Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı [UNESCO] olmak üzere Birleşmiş Milletler ve özel ajansların işbu Bildirge’yi hayata geçirmek üzere uygun sürdürülebilir önlemleri alması gerekmektedir. Uluslararası, bölgesel, ulusal ve yerel örgütler ile sivil toplum işbu Bildirge’yi desteklemeye ve hayata geçirilmesine yardımcı olmaya teşvik edilmektedir.

Madde 4-Uluslararası ve ulusal barış eğitimi kurumları, bütün insanlar arasında hoşgörü, diyalog, iş birliği ve dayanışma ruhunun güçlendirilmesi için teşvik edilmelidir. Bu amaçla Barış Üniversitesi; öğretim, araştırma, lisansüstü eğitim ve bilginin yayılması için çalışarak barış için eğitime yönelik büyük evrensel göreve katkıda bulunmalıdır.

Madde 5-İşbu Bildirge ’deki hiçbir husus Birleşmiş Milletlerin amaçları ve ilkelerine aykırı olarak yorumlanmamalıdır.

İşbu Bildirge’ ye dâhil olan hükümetlerden biri olan  Rusya, Ukrayna’ya karşı işgal harekâtına başladı. 21. Yüzyılda toprak işgalinin Bİrleşmiş Milletlerce meşru görülmediği  birey hak ve özgürlüklerinin tarihte hiç olmadığı kadar öncelendiği bu çağda bu denli akıl ve mantıktan uzak bir askeri işgal hareketini kabul edilemez buluyor ve kınıyoruz.  Bu savaşa misyonumuz ve İlkelerimiz doğrultusunda karşı çıkıyoruz. Her iki tarafa, bütün örgütlü ve caydırıcı toplumsal gruplara, devletlere ve sivil toplum örgütlerine çağrıda bulunuyoruz. Bir an önce sivillerin öldüğü bu dehşetin önüne geçilmesi, barış için derhal müzakerelere başlanılması, barışa bir taktik olarak değil bir çözüm olarak bakılması çağrısında bulunuyoruz. Barış ve huzur dolu bir dünya için Ağrı Barosu olarak mücadele edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

06.06.2023
AV. SERDAR GÜNAKIN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.