ELEKTRİK ZAMMININ İPTALİ İÇİN EPDK ALEYHİNE DAVA AÇILMASI HAKKINDA

Baromuz  01 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe giren ve Toplumun her kesimini rahatsız ve mağdur eden fahiş Elektrik zammının İptali için Danıştay da  dava açtı.

Baro Başkanımız Av. Mehmet Salih AYDIN 31/12/2021 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 10706, 10707, 10708 ve 10709 sayılı Kurul Kararlarıyla Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından 01/01/2022 tarihinden itibaren uygulanan  aktif elektrik enerji satış tarifesinde değişiklik yapılmış olup tüketim miktarlarına fahiş oranda zam yapılmıştır. Bu düzenleme gerek Anayasa’nın 10. maddesinde gerekse AİHS’nin 14. maddesinde güvence altına alınan eşitlik ilkesine ve sosyal devlet ilkesine açıkça aykırı olduğunu ifade etti.

Elektrik zammı düzenlemesi yapılırken Enerjinin adil ve herkese ucuz ulaştırılması hususu ve yaşamsal faaliyetlerini makineye bağlı olarak yürüten kişilerin mağduriyetlerinin dikkate alınması gerektiği gibi, Enerjinin ulaşılabilir ve insani yaşam koşullarında ödenebilir olması temel bir insan hakkıdır .Bu ilkelerin göz ardı edilmesi ve vatandaşımızın mağduriyetinin giderilmesi için Baro Başkanlığımızca Danıştay da  ,EPDK tarafında yapılan Fahiş zamlara ilişkin düzenlemenin İptali için dava açmış bulunmaktayız.