AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNİN 14. MADDENİN 1. VE 4. FIKRALARINA İLİŞKİN OLARAK UYGULAMADAKİ FARKLILIKLARIN GİDERİLMESİ HAKKINDA

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 14. maddesinin 1. ve 4. fıkralarına ilişkin olarak bir kısım mahkeme uygulamalarındaki  farklılıkların giderilmesi amacıyla TBB, Ağrı Barosu ve bir kısım baroların Adalet Bakanlığı'na yapmış olduğu başvuru neticesinde söz konusu ihtilaflar Avukatlar lehine giderilmiş ve bu hususta tüm Adalet Komisyonları bilgilendirilmiştir. Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

 

Adalet Bakanlığının ilgili yazısı için tıklayınız.pdf