YARGITAY 3. CEZA DAİRESİ BAŞKAN VE ÜYELERİ HAKKINDA DİSİPLİN SORUŞTURMASI BAŞLATILMASI İÇİN BAŞVURUDA BULUNULDU

Baromuz, Yargıtay 3. Ceza dairesinin 8 Kasım 2023 tarih ve 2023/12611 esas sayılı kararı gereğince, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkan ve üyeleri hakkında disiplin soruşturmasının başlatılması, görevden el çektirmeye davet işleminin uygulanması ve cezalandırılmaları talebiyle başvuruda bulunmuştur.

Başkanlar Kurulu başvurusu için tıklayınız.

 

YargitayYuksekDisiplinKuruluBaskanligina_721.pdf